Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Δράμας με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύνδεσης

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022
image_print