Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) ΓΙΑ 4 ΕΤΗ ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print