Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Συναίνεση για την εφαρμογή ή όχι της μεθόδου ψεκασμού υπέρμικρου όγκου (ULV) από τον αέρα και το έδαφος για την καταπολέμηση κουνουπιών κατά το έτος 2018 στα όρια του δήμου Δράμας

Παρασκευή, 13 Ιούλιος 2018
image_print