Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020
image_print