Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 631ΥΩ9Μ-17Λ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 50024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ1ΟΚΩ9Μ-6ΨΡ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 47987/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΜ1ΦΩ9Μ-0Φ8 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 46287/08-11-22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6Α33Ω9Μ-ΥΔΜ 31/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 5327/31-10-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. 1414/2022 Α.Α.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Υ. Σ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΠΘΜΩ9Μ-ΗΒΙ 24/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 43467/24-10-22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ4ΔΖΩ9Μ-Μ31 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 43316/21-10-2022 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδέσμευση ποσού λόγω υποβολής νέου τροποποιημένου αιτήματος (ΑΑΥ 1405/2022)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6Σ90Ω9Μ-3ΓΖ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 43141/21-10-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΚ88Ω9Μ-0ΗΘ 16/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 36993/16-09-2022 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 96ΗΓΩ9Μ-ΛΕΗ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 36602/14-9-22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6Κ7ΩΩ9Μ-ΡΦΓ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 36492/13-09-22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2022
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΞΚΟΩ9Μ-ΠΝΜ 24/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 32850/23-08-2022 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2022
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΔΓΓΩ9Μ-5ΒΕ 24/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 32849/23-08-2022 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΪΟ 2022
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΝΡΔΩ9Μ-8ΦΕ 24/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 32847/23-08-2022 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Βεβαίωση Π.Ο.Υ. πολυετούς υποχρέωσης με θέμα: Υπηρεσίες συντήρησης- υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δ. Δράμας για τα έτη 2023-24
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΙΤΩΩ9Μ-ΑΝΖ 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 3521/07-7-22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΕΛΑΙΟΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9ΟΩΡΩ9Μ-ΤΘΙ 15/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 23056/15-06-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ