Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΟΩΓΩ9Μ-Γ0Γ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26986/13-09-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΕ9ΜΩ9Μ-ΤΓΩ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 23341/13-08-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΧΛ4Ω9Μ-4ΧΔ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 20057/16-07-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΙΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ9Μ1Ω9Μ-ΤΟΥ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16346/12-06-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ(ΜΑΪΟΥ 2019ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-18, ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-19,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡΑΡΤ. ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΧ14Ω9Μ-ΒΒΤ 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1159.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΜΑΪΟΥ 2019( ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 01-1-19 ΕΩΣ 31-12-19,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΓΕΦΩ9Μ-Λ5Υ 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1158.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘ.ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ( ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 01-1-19 ΕΩΣ 31-12-19,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.&ΠΑΡ.ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)ΜΑΪΟΥ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΙΤΛΩ9Μ-5Φ2 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1157.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 60ΓΡΩ9Μ-Β84 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12987/09-05-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΜΑΡΤΙΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΘΞΡΩ9Μ-ΗΓΒ 16/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 10889/16-04-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 68Ε6Ω9Μ-8ΛΒ 18/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7820/18-03-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΟΠΧΩ9Μ-ΛΝΝ 18/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4748/18-02-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΥΩ3Ω9Μ-ΡΥΡ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1221/15-01-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΥΦΡΩ9Μ-ΤΟ0 10/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 821/10-01-2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΩΙΦΩ9Μ-ΓΧ3 10/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 602/09-01-2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 7ΝΛ2Ω9Μ-ΖΟΥ 10/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 602/09-01-2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ