Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43130-22/10/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ2Ο8Ω9Μ-ΖΛΛ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43130 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 43129-22/10/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΤΒ3Ω9Μ-2ΗΦ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 43129 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 41493-12/10/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΓΡ5Ω9Μ-ΑΨΝ 12/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41493 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40826-07/10/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΔΡ8Ω9Μ-0ΥΔ 07/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 40826 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40829-07/10/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΚΣΝΩ9Μ-ΨΔ1 07/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 40829 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ Κ.Α.
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ6Β8Ω9Μ-ΖΧΘ 04/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 39933/04-10-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 39390-30/09/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9ΨΕΤΩ9Μ-ΣΞΛ 30/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 39390 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6Β0ΞΩ9Μ-3ΦΖ 23/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 38165/23-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 66ΧΞΩ9Μ-ΦΦΩ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 37480/20-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α. 35.6662.06
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΨΗΜΩ9Μ-Ο07 17/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 37381/17-09-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35792-09/09/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6Υ8ΞΩ9Μ-ΦΞΗ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 35792 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35772-09/09/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΗΗΕΩ9Μ-ΘΙΩ 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 35772 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 35776-09/09/2021
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 62ΜΞΩ9Μ-Ω0Π 09/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 35776 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδέσμευση ποσού
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΧΕΒΩ9Μ-ΑΨ2 31/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 34146/31-08-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 619ΥΩ9Μ-ΡΡΙ 18/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 32321/18-08-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ