Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΡΩ4Ω9Μ-2Δ3 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17534/13-05-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 για το έργο/α: 2016ΕΠ03110071
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ω0ΑΞΩ9Μ-Ν5Ο 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16482 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 για το έργο/α: 2018ΕΠ03110009
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΨΧ7Ω9Μ-ΧΥΛ 06/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16436 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 για το έργο/α: 2019ΕΠ03110029 (ΣΒΑΑ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΧ7ΤΩ9Μ-ΗΦΩ 28/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 15633 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014- 2020 για το έργο/α: 2019ΕΠ03110029 (ΣΒΑΑ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 99ΣΓΩ9Μ-Ω06 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14620 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014- 2020 για το έργο/α: 2019ΕΠ03110029 (ΣΒΑΑ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΨΤΤΩ9Μ-0Κ8 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14621 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014- 2020 για το έργο/α: 2019ΕΠ03110029 (ΣΒΑΑ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΗ78Ω9Μ-0Ξ6 21/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14619 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 (TEBA)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΜΧΦΩ9Μ-ΤΧΦ 20/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14306 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014- 2020 για το έργο/α: 2019ΕΠ03110029 (ΣΒΑΑ)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΩΑΜΠΩ9Μ-ΜΒΒ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14234 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 (TEBA)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ8ΛΥΩ9Μ-ΛΚΘ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14188 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 (TEBA)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΞΘ7Ω9Μ-ΣΥ2 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14186 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ συνολικού ποσού 23.613,60 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 (TEBA)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΤΜ6Ω9Μ-ΧΑΣ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 14181 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ συνολικού ποσού 63.077,63 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 – TEBA
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 65ΩΕΩ9Μ-ΖΒΠ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12507 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.941,04 ευρώ για το έργο/α: 2016ΕΠ03110071
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: Ψ84ΛΩ9Μ-984 06/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12181 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 (TEBA)
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 9ΠΚΥΩ9Μ-ΞΦΛ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11969 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ