Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση ανελκυστήρων (παλαιού και νέου δημαρχείου) πολυετής υποχρέωση ποσού 5.961,70€ για το έτος 2023 και το ποσό των 1..786,30€ για το έτος 2024.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023
image_print