Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π Δ.Δ.

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021
image_print