Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση κήπων πάρκων.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2019, 2020, 2021. Για το έτος 2019 ποσού 0€, για το έτος 2020 ποσού 176.000,00€, για το έτος 2021 ποσού 9.999,69€

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
image_print