Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Τοποθέτηση υπαλλήλου του ΠΟΦΤΜΜΔ σε θέση ανώτερης κατηγορίας και κλάδου.

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024
image_print