Τοποθέτηση υπαλλήλου του ΠΟΦΤΜΜΔ σε θέση ανώτερης κατηγορίας και κλάδου.