Γραφείο Δημάρχου

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμός Υπευθύνων διανομής /αποθήκης» μόνο στο μέρος που αφορά στην αντικατάσταση του ορισθέντα υπαλλήλου απο άλλον υπάλληλο για τις ανάγκες στήριξης και λειτουργίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνική Σύμπραξη» Επισιτιστική και Βασική υλική συνδρομή (ΤΕΒΑ) που υλοποιείται στον Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2018
image_print