Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 242/2018 ΑΔΣ περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Επιμελητήριο Δράμας για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 230.000,00 €

Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018
image_print