Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 246/2017 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση ή μη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
image_print