Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της αρ.260/2022 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση της με αρ.31/2022 απόφασης της ΔΕΠ περί «Συμπληρωματικής κατανομής των ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων», σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της αρ.31/2022 απόφαση της ΔΕΠ

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022
image_print