Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 168/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο σκέλος της συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας 2022»

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022
image_print