Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Βεβαίωση ποσοστού 40% επί του αμφισβητούμενου ποσού λόγω άσκησης προσφυγής – Διαμαντής Πέτρος

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print