Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022
image_print