Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης με Τίτλο: “Υπηρεσίες Ξενοδοχείων για τη Μίσθωση Δωματίων” για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2018

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
image_print
Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης με Τίτλο: