Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» Σ

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων» με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 48.387,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Δράμας, οδός  Πλατεία Ελευθερίας 1, την Τρίτη 12/5/2020 και  ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη

ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς