Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 06/24-02-2021 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου διά Τηκεδιάσκεψης

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ