Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 14ης/23-07-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ