Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 1ης/07.01.2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ