Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 25ης /23-12-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Πέμπτη, 2 Ιανουάριος 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ