Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης των Θεμάτων της 16ης /05-09-2017 Κατεπείγουσας Συνερδίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ