Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Πίνακας θέματων της 2ης/23-02-2018 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018
image_print

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                            ΘΕΜΑΤΑ

                                                                                                                                 ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                                                                 2η/ 23-2-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

4.

Α΄ Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                      Δράμα 23-2-2018

                                                                     Η Γραμματέας

                                                                       Κυριακή Ματσάνη