Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ης/9-2-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ