ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2ης/9-2-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Δείτε τον πίνακα εδώ