Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θέματος που Συζητήθηκε στην 26η /28-12-2018 Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ