Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θέματος της 3ης/03-02-2020 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ