Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου (Έλληνες Εξωτερικού)
image_print

Οι έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η τέλεση του πολιτικού γάμου πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό, η άδεια που θα χορηγηθεί  από το Ληξιαρχείο πρέπει να σφραγιστεί με την σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» στο γραφείο 335 του Διοικητηρίου Δράμας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για έκδοση άδειας γάμου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
  • Υπεύθυνη δήλωση (την οποία χορηγεί ο Δήμος) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
  • Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων και την παραλαβή της άδειας γάμου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους).
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
  • Παράβολο χαρτόσημου 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
  • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.

Πρότυπα Αρχεία: