Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου (Έλληνες Εξωτερικού)

Οι έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η τέλεση του πολιτικού γάμου πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό, η άδεια που θα χορηγηθεί  από το Ληξιαρχείο πρέπει να σφραγιστεί με την σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» στο γραφείο 335 του Διοικητηρίου Δράμας.