Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου
image_print

Για την έκδοση αδειών  πολιτικού γάμου και για την τέλεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Ληξιαρχείο.

Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας (της πόλης  και των τοπικών διαμερισμάτων).

Για την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου, μετά  παρέλευση επτά (7) ημερών, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος , έχοντας και την Αστυνομική του Ταυτότητα. Οι μελλόνυμφοι στη συνέχεια μπορούν  να τελέσουν το γάμο τους, κάνοντας κοινή αίτηση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής χρειάζονται δύο μάρτυρες ενήλικες  ανεξαρτήτως συγγένειας με το ζευγάρι , με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες.

Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων τους που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως  πάνω από δύο επώνυμα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους).
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
  • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
  • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων μελλονύμφων.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους δεν είναι δημότες μας.
  • Παράβολο χαρτόσημου 15 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
  • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικού εφορίας ή μισθωτήριο) από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο μας.

Πρότυπα Αρχεία: