Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Για την έκδοση αδειών  πολιτικού γάμου και για την τέλεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Ληξιαρχείο.

Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας (της πόλης  και των τοπικών διαμερισμάτων).

Για την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου, μετά  παρέλευση επτά (7) ημερών, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος , έχοντας και την Αστυνομική του Ταυτότητα. Οι μελλόνυμφοι στη συνέχεια μπορούν  να τελέσουν το γάμο τους, κάνοντας κοινή αίτηση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής χρειάζονται δύο μάρτυρες ενήλικες  ανεξαρτήτως συγγένειας με το ζευγάρι , με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες.

Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων τους που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως  πάνω από δύο επώνυμα.