Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες, κατοίκους του Δήμου Δράμας

Για την έκδοση αδειών πολιτικού γάμου και για την τέλεση αυτών απαιτούνται ξεχωριστές διαδικασίες. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Ληξιαρχείο.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (ξεχωριστή για κάθε μελλόνυμφο) μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας (της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων).

Για την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου, μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ΑΤΟΜΙΚΑ, έχοντας και την αστυνομική του ταυτότητα.

Εναλλακτικά οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία να αιτούνται ψηφιακά μέσω του gov.gr την έκδοση της άδειας πολιτικού γάμου και να την παραλαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα (my.gov.gr).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Δήμο)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (εάν η γέννηση έγινε στην Ελλάδα, αναζητείτε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
 4. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων και των 2 μελλόνυμφων
 5. Δημοσίευση της αναγγελίας γάμου για μια ημέρα, σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας (στο κείμενο θα αναγράφεται κατοικία εντός ορίων του Δήμου Δράμας και δεν θα αναγράφεται ημερομηνία τέλεσης του γάμου)
 6. Παράβολο για πολιτικό γάμο 18 Ευρώ στο όνομα του μελλονύμφου με την απόδειξη πληρωμής (κωδικός παραβόλου 2386)
 7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Εκδίδεται με επίσκεψή σας στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη στο ισόγειο του Δημαρχείου, έχοντας μαζί σας την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1)

 

Πρόσθετα δικαιολογητικά (αν συντρέχουν)

 1. Δικαστική απόφαση σε περίπτωση ανηλίκου
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου-διαζυγίου (για τους διαζευγμένους)
 3. Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης με ή χωρίς λύση
 4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου σε περίπτωση χηρείας

 

Πρότυπα Αρχεία:

 1. Π.Ε. Αίτησης Χορήγησης Άδειας για Πολιτικό Γάμο
 2. Π.Ε. Υπεύθυνης Δήλωσης για Πολιτικό Γάμο

 

 

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Οι μελλόνυμφοι μπορούν να τελέσουν το γάμο τους αφού υποβάλλουν κοινή αίτηση επισυνάπτοντας τις δύο (2) πρωτότυπες άδειες γάμου, πιστοποιητικά γέννησης και φωτοτυπίες των ταυτοτήτων τους. Συγχρόνως είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση το επώνυμο των τέκνων τους που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι το επώνυμο ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής χρειάζονται δύο ενήλικοι μάρτυρες ανεξαρτήτως συγγένειας με το ζευγάρι, έχοντας μαζί τους τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του γάμου ένας εκ των δύο συζύγων προσέρχεται στο Ληξιαρχείο για την δήλωση του γάμου και την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης.