Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνουΣ

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου για το χρονικό διάστημα από  (01/06/2020) έως και την 31/05/2021 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την αριθμ. 11/2020 μελέτη.

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.947,60€ με το Φ.Π.Α. (3.990,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ_ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ_ΧΩΡΩΝ_ΠΡΑΣΙΝΟΥ

MEΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ