Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο “Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας”

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
image_print

Κατεβάστε τη Διακήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε την Περίληψη ΕΔΩ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ ΕΔΩ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Τεχνικής Προφοράς ΕΔΩ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΕΔΩ