Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Οργάνωση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και συντονισμός εθελοντών», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
image_print