Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 01/25-01-2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση 02/31-01-2016
Πίνακας θεμάτων 01ης /25-01-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – Συνεδρίαση 03/26-02-2016
Πίνακας θέματος 04ης /28-02-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 05/09-03-2016
Πίνακας θεμάτων 03ης /26-02-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πίνακας θεμάτων 05ης /09-03-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 06/04-04-2016
Πίνακας θεμάτων 06ης /04-04-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 07/11-05-2016
Πίνακας θεμάτων 07ης /11-05-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 08/13-06-2016
Πίνακας Θεμάτων 8ης /13-06-2016 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09/21-06-2016
Πίνακας Θεμάτων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09/21-06-2016
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/06-07-2016
Πίνακας Θεμάτων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10/06-07-2016
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11/12-07-2016
Ανάρτηση Θέματος Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 11/12-07-2016
Πρόσκληση Σύκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12/20-07-2016
Πίνακας Θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12/20-07-2016
Πρόσκληση Σύκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 13/24-08-2016
Πίνακας Θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13/24-08-2016
Πρόσκληση Σύκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14/07-09-2016
Πίνακας Θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 14/07-09-2016
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15/12-09-2016
Πίνακας Θεμάτων Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 15/12-09-2016
Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16/15-09-2016
Πίνακας Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 16/15-09-2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17/28-09-2016
Πρόσκληση ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 18/19-10-2016
Πίνακας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18/19-10-2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19/31-10-2016
Πίνακας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 17/28-09-2016
Πίνακας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/31-10-2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20/21-11-2016
Πίνακας Θεμάτων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20/21-11-2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21/30-11-2016
Ανάρτηση θέματος της 21/30-11-2016 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22/30-11-2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22/30-11-2016
Πρόσκληση ΕΙΔΙΚΗΣ Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23/19-12-2016
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24/19-12-2016