Τμ. Ηλ/μηχανολογικών Έργων
image_print

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:

  1. Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
  2. Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
  3. Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.

Για τα ανωτέρω έργα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι ανάλογες με εκείνες του Τμήματος Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Προϊστάμενος/η  2521047772 xtsaou@dimosdramas.gr
ΑΛΑΜΠΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    2521047772
ΓΑΖΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ    2521047772
ΠΙΤΕΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    2521047772
ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    2521047772

Διαδικασίες

Στις περιπτώσεις φθορών σε ιστούς και φωτεινους σηματοδότες

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2521047772 bspan@dimosdramas.gr

Για τις περιπτώσεις που ζητείται επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2521047772 bspan@dimosdramas.gr

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η μετατόπιση ιστών φωτισμού

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2521047772 bspan@dimosdramas.gr