Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προϊστάμενος/η 2521350651 ikios@dimosdramas.gr
ΚΙΟΡΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 2521350732
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ   2521350627 atsip@dimosdramas.gr