Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παράταση ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΟΘ9Ω9Μ-ΜΘ1 10/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 8027/15-03-2018 Αρ. Αποφ.: 16/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΘΨ6Ω9Μ-0Φ1 06/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3747/05-02-2018 Αρ. Αποφ.: 04/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κοπής δέντρου σε σχολείο της πόλης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Υ4ΝΩ9Μ-ΓΛΕ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 1218/12-12-2017 Αρ. Αποφ.: 74/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κοπής δένδρων σε 1 σημείο του Δήμου Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΩΣΑΩ9Μ-7ΛΨ 19/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 54503/12-12-2017 Αρ. Αποφ.: 73/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΗΧΔΩ9Μ-ΟΡ0 24/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 51677/23-11-2017 Αρ. Αποφ.: 67/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Θ1ΦΩ9Μ-ΒΒ0 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 36179/22-08-2017 Αρ. Αποφ.: 66/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6ΨΖ3Ω9Μ-Τ10 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 35771/21-08-2017 Αρ. Αποφ.: 65/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 67Α8Ω9Μ-0ΤΝ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 35771/21-08-2017 Αρ. Αποφ.: 65/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7Σ40Ω9Μ-ΖΝΛ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 35771/21-08-2017 Αρ. Αποφ.: 65/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΜΦΩΩ9Μ-ΞΒΚ 13/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 44414/11-10-2017 Αρ. Αποφ.: 62/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος -Βεζυρτζόγλου Αβραάμ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7ΘΣΤΩ9Μ-ΓΨΣ 06/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 26092/13-06-2017 Αρ. Αποφ.: 59/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τσιρέλα Ανδρομάχη
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω6Λ3Ω9Μ-ΦΙΑ 15/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 24023/31-05-2017 Αρ. Αποφ.: 56/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αντωνιάδου Καλλιόπης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 68Δ3Ω9Μ-9ΟΧ 15/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 24719/02-06-2017 Αρ. Αποφ.: 55/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Υπαίθριου παιδότοπου»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 7890Ω9Μ-ΕΕΧ 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20772/11-05-2017 Αρ. Αποφ.: 50/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος – «ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω6ΗΛΩ9Μ-ΓΗΤ 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 20528/10-05-2017 Αρ. Αποφ.: 49/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ