Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.)

5. Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
image_print