Δ/νση Δόμησης

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 03/2016 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ 1236/1980 Ο.Α.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016
image_print