Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020
image_print