ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Μ.Κ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ