Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤIΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018
image_print