Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανανέωση ψηφιακής υπογραφής σε υπαλλήλους του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020
image_print