Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας σε εκδίκαση αγωγής.

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print