Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση αποδοχής παραίτησης από την υπηρεσία του υπαλλήλου του Δήμου Δράμας Ανδρεάδη Γεωργίου του Παύλου

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022
image_print