Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΕΟ USB TOKEN ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
image_print