1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΕΟ USB TOKEN ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.